Voor een collecte vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Wat is het?

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Wij willen dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houden wij bij wanneer er collectes zijn en we bekijken of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetsten wij uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier ons rooster van de gemeente bekijken. Het is mogelijk dat een vrije periode lokaal ingevuld is.

Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

Op aanvraag.