Doelstelling en geschiedenis buurtpreventie

Buurtpreventie is een goed hulpmiddel om de veiligheid in de leefomgeving te vergroten. In Scherpenzeel zijn twee buurtpreventieteams actief. Gesteund door ons en de politie zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.

Geschiedenis

Buurtpreventieteams zijn opgericht naar het voorbeeld van “Neighbourhood Watches” in Amerika en Groot-Brittannië. Deze projecten waren een antwoord op een vloedgolf aan kleine criminaliteit. “Neighbourhood Watch” is een vorm van buurtpreventie waarbij buurtbewoners zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt. Het concept “Neighbourhood Watch” betekent vrij vertaald: Buurtwacht.

Doelstelling

Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of wijk waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten. Buurtpreventieteams worden opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners.

Wij willen de buurtpreventieteams actief ondersteunen en nieuwe buurtpreventieteams stimuleren.

Buurtpreventieproject Doornboomspark

Het Buurtpreventieproject Doornboomspark en Ben Goerionplein wordt geleid door

de heer F. (Frank) Engelen
Doornboomspark 49
3925 KM Scherpenzeel.
(033) 879 50 59
(06)  48 46 67 97

Buurtpreventieproject De Nieuwe Willaer

Het Buurtpreventieproject De Nieuwe Willaer wordt geleid door
de heer C.S. (Kees) van Huigenbosch
Egelpad 1
3925 VR Scherpenzeel
(033) 277 42 41