Goede buren, betere buurten

Wij vinden het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Soms door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt.

Wat kunt u tegen woonoverlast doen?

Buren willen uw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.

Tips voor het gesprek met uw buren:

  1. Zorg dat u weet wat u wilt zeggen. Schrijf van te voren op waar u last van heeft en wat u de buren wilt vragen.
  2. Vertel uw buren dat u wilt praten en zoek een moment dat jullie beide uitkomt.
  3. Vertel rustig en kort waar u last van heeft, aan de hand van voorbeelden. En wat de gevolgen daarvan voor u zijn (bijvoorbeeld dat u niet kunt slapen). Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar het antwoord.
  4. Vraag of de buren misschien ook last hebben van u. Luister naar elkaar en probeer u te verplaatsen in uw buren. Als u dingen niet begrijpt, vraag dan naar het hoe en waarom.
  5. Klaag niet alleen, maar zoek samen naar een oplossing. Als u bereid bent om in elkaars standpunten te verdiepen, is de kans op een oplossing groter.
  6. Maak concrete en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.
  7. Voorkom ruzie. Wanneer dat toch gebeurt, probeer het dan zo snel mogelijk bij te leggen.

Buurtbemiddeling

In Scherpenzeel maken wij gebruik van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode waarin onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers u en uw buren helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. En goede afspraken te maken. Dit werkt het beste bij niet al te ernstige problemen en in een vroeg stadium. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel via Welzijn Barneveld, tel. (0342) 74 50 04 of (06) 10 67 06 76 of via hun website

Ernstige woonoverlast

Helpt een goed gesprek met uw buren en zelfs Buurtbemiddeling niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen erge woonoverlast. Doe in ieder geval aangifte bij de politie. Want het is belangrijk dat er een dossier wordt aangelegd van de overlast. Is er sprake van overtredingen of strafbare feiten? Meld dit dan direct bij de politie, (0900)  88 44 of bel 112 bij noodgevallen. U kunt ook anoniem melden via ‘meld misdaad anoniem nummer (0800) 70 00.

Woont u in een huis van de Woningstichting Woonstede? Neemt u dan ook contact op met Woonstede: (0318) 695 695

 Via Vereniging van Eigenaren

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via het splitsings- en het huishoudelijk reglement. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen.

Naar de rechter

Als u in uw koopwoning overlast ervaart, dan is het mogelijk om naar de burgerlijk rechter te gaan. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt af van de ernst van de hinder en de duur ervan. Via de rechter kunt u een procedure starten om de overlast te beëindigen. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling openbare orde en veiligheid, tel. (033) 277 23 24 of via het contactformulier