U maakt een afspraak met afdeling Ruimte & Groen om de bouwplannen/-tekeningen te bekijken, telefonisch (033) 277 23 24 of aan de balie.

Wat is het?

Wilt u weten welke bouwplannen bij ons zijn ingediend? U kunt deze plannen bij ons inzien. Het is aan te raden om daarvoor een afspraak te maken. Nieuwe bouwplannen worden vermeld in de Scherpenzeelse krant en via publicatie op de gemeentelijke website.

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente.