U maakt een afspraak met team Leefomgeving om de bouwplannen/-tekeningen te bekijken, telefonisch (033) 277 23 24 of aan de balie.

Wat is het?

Wilt u weten welke bouwplannen bij ons zijn ingediend? U kunt deze plannen bij ons inzien. Wij raden u aan om daarvoor een afspraak te maken.

U vindt de bekendmakingen niet meer in de Scherpenzeelse Krant, maar op de website www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.

Wij bewaren uw bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Wij vragen ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bij ons bekijken.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld op de website www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bij ons bekijken.