In deel 2 van zijn bomenserie loopt boomexpert Jan Boertjes langs afgetakelde beukenbomen. Een akelig gezicht, of toch niet?

Het is heerlijk om te wandelen in de schaduw van de oude bomenlaan aan het Witte Hek in Scherpenzeel. Je kunt er genieten van het landschap, de dieren en van oude bomen.

De laan bestaat uit een combinatie van de inlandse zomereik en de gewone beuk, met hier en daar een andere boomsoort.

De beukenbomen aan het Witte Hek bevinden zich in de aftakelingsfase. De extreme weersomstandigheden (hitte en droogte) van de afgelopen jaren hebben deze oude bomen geen goed gedaan. Ze hebben een toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar. In het verleden zou een dergelijke laan al lang gekapt en vervangen zijn.

Natuurvolgend

Maar er is goed nieuws: de locatie aan het Witte Hek leent zich goed voor natuurvolgend natuurbeheer. We laten de dode stammen zoveel mogelijk staan en dat draagt bij aan de biodiversiteit.

Veel schimmels, planten en dieren zijn namelijk afhankelijk van (dood) hout. De dode beuken aan het Witte Hek worden gebruikt door diverse vogels om in te broeden. Verder herbergen ze allerlei insecten die weer een voedselbron vormen voor bijvoorbeeld de specht. Ook vleermuizen, klein zoogdieren, waaronder marterachtigen maken gebruik van de oude beuken.

Biodiversiteit

In de toekomst, als veel bomen verdwenen zijn, ontstaat ruimte om nieuwe bomen en struiken aan te planten. De oude beuken laten we dan staan. Zo ontstaat een gevarieerde bomenlaan met een grote biodiversiteit.

En een grote biodiversiteit is van belang voor ons allemaal. Het draagt bij aan allerlei natuurlijke processen waarvan wij afhankelijk zijn: denk bijvoorbeeld aan luchtzuivering, een rijk bodemleven en daardoor vruchtbare grond, het bevorderen van het aantal bestuivende insecten die weer essentieel zijn voor de landbouw, et cetera.

Een grote soortenrijkdom maakt een gebied minder kwetsbaar. Een hoge biodiversiteit kun je dus zien al een soort risicospreiding.

Jan Boertjes

Jan Boertjes is als technisch beleidsmedewerker groen verantwoordelijk voor de bomen in Scherpenzeel. Als European Tree Manager kan hij uren vertellen over de bomen in ons land. In deze serie neemt hij u mee langs bijzondere bomen in Scherpenzeel.