Bijzonder bijstand is een uitkering waarmee u bijzondere en onverwachte kosten betaalt. Voor de aanvraag hiervan neemt u eerst contact op met de klantmanager, (033) 277 23 24 om daarna het aanvraagformulier in te vullen.

Let op: Het inlichtingenformulier vult u alleen in als u géén bijstandsuitkering krijgt.

Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijzondere bijstand vraagt u bij ons aan.

U kunt ook gebruik maken van een budget waarin u zelf een keuze kunt maken. Dit kan geld kunt u bv. uitgeven aan cultuur, cursus, sport, of een bezoek aan de dierenarts.

Sinds juli 2017 kan er een budget beschikbaar gesteld worden waarbinnen u zelf een keuze kunt maken. Dit is een budget dat het mogelijk maakt om mee te doen aan culturele, educatieve, sportieve of sociale activiteiten. Ook kan dit budget gebruikt worden als bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld de dierenarts.

Hoe werkt het?

Wij bekijken of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?
  • Zijn de kosten maximaal 3 maanden geleden gemaakt?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijken wij naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kunnen wij uw aanvraag afwijzen.

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
  • Volledig ingevuld aanvraag- en inlichtingenformulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij de klantmanagers van de gemeente.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van ons.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

Extra informatie

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Formulierenbrigade

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? De formulierenbrigade van SWO-SR helpt u hierbij.

De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis. Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade.