Geef wijzigingen in uw leefsituatie door

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te melden als er iets verandert in uw woon- of leefsituatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verandering in uw inkomen
 • verandering in uw woonsituatie (er komt iemand bij u inwonen, of er vertrekt iemand)
 • ander bankrekeningnummer
 • verandering in uw financiële situatie zoals de aankoop van een auto, motor of boot
 • verandering in verblijfsrecht
 • beginnen of stoppen met studeren

Geef veranderingen op tijd door. Doe dit vóór de laatste werkdag van de maand. Anders ontvangt u uw uitkering misschien niet op tijd.

Als u een vraag over inkomensondersteuning heeft neemt u dan contact op met uw consulent of met het Sociaal Team op (033) 277 23 24 (tussen 9.00 en 12.30 uur) of via sociaalteam@scherpenzeel.nl

Wat is het?

Met een bijstandsuitkering kunt u belangrijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via onze klantmanagers participatie (033) 277 23 24

Hoe werkt het?

Wij beoordelen of u recht heeft op bijstand. Naast een bedrag, kan de bijstandsuitkering ook een aanvulling zijn op uw inkomen als uw inkomen niet hoger is dan de bijstandsnorm. Aan een bijstandsuitkering zitten ook een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer in uw levensonderhoud te voorzien. U werkt dus mee aan uw re-integratie.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en woont in Scherpenzeel
 • U woont regelmatig in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen volgens de op u geldende bijstandsnorm.
 • U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op!

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2019 geldt het volgende:

LeefsituatieMaximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding€ 13.010
Alleenstaande ouder€ 13.010
Alleenstaande€ 6.505
 • Hebt u meer dan € 54.900 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstandsuitkering aan via onze klantmanagers participatie (033) 277 23 24

Uw aanvraag nemen wij in behandeling. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet en kan of moet u de betaalde uitkering terug betalen. U kunt ook een boete krijgen.

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Daarnaast kunnen wij, afhankelijk van uw situatie, aanvullende informatie vragen.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Hoeveel is uw bijstandsuitkering? Dit vindt u bij de rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl/szw

De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.