• Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.

Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening
 • een kopie van het besluit.

U stuurt uw bezwaarschrift, gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, naar: Gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel

Hoeveel kost het?

Aan het behandelen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 

Griffierecht: voor het behandelen van beroepszaken betaalt u griffierecht. Het bedrag voor het griffierecht verandert ieder jaar. Voor informatie over de hoogte van het griffierecht kunt u terecht bij www.rechtspraak.nl/Procedures(externe link)

Hoe lang duurt het?

U kunt een bezwaarschrift indienen tot 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Over het vervolg van de procedure krijgt u dan bericht. Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.

Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.