Als u niet op tijd het aanslagbiljet betaalt, dan sturen wij u een aanmaning. De kosten van deze aanmaning zijn minimaal € 8,00 en zijn voor uw rekening. 

U bent op tijd met betalen als het bedrag van de aanslag op de vervaldata door ons is ontvangen. Houdt u er rekening mee dat de betaling van de bank soms wat langer duurt.

Bij een te late en onvolledige betaling (dus ook aanmaningskosten) geven wij een extern incassobureau opdracht om de betaling bij u te eisen. De kosten hiervan zijn minimaal € 45,00 en zijn voor uw rekening.