Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan Volkstuinen Geerhoek, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 december 2022 onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan Volkstuinen Geerhoek maakt het mogelijk een volkstuinencomplex te realiseren op de locatie ten noorden van de Geerhoek in Scherpenzeel.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website of op www.(externe link)ruimtelijkeplannen.nl(externe link)