Het bestemmingsplan Oosteinde 95 heeft de woonbestemming gekregen en het bouwvlak is vergroot.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan Oosteinde 95, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2022 onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In het bestemmingsplan Oosteinde 95 heeft het gehele perceel de woonbestemming gekregen en is het bouwvlak voor de woning vergroot.

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen via www.scherpenzeel.nl en via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).