Bouw van supermarkt en 24 appartementen zijn nu mogelijk.

Het bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan is op 25 maart 2021 vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van een supermarkt en 24 appartementen mogelijk.

Tegen dit plan is beroep aangetekend bij de Raad van State.

Na een tussenuitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan op 29 september 2022 gewijzigd vastgesteld.

Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep aangetekend.

De Raad van State heeft bij uitspraak van 21 december 2022 aangegeven dat het van rechtswege ingediende beroep ongegrond is.

Daarmee is het op 29 september 2022 vastgestelde bestemmingsplan Dorpstraat-Vijverlaan onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen via www.scherpenzeel.nl en via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2020Dorpsstraat-vg02.