Beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen hebben vaak hulp en aanpassingen nodig om te kunnen werken. Zij hebben een werkplek nodig die rekening kan houden met de aanwezige problemen. Een beschutte (beschermde) werkomgeving. Wij helpen mee om deze speciale werkplekken te zoeken, omdat niet elke werkgever deze werkplekken heeft.

Wilt u weten of een beschutte werkplek voor u nodig is? Vraag dan of het UWV met u mee wilt kijken. Heeft het UWV gezegd dat dit voor u nodig is?

Bel dan naar de gemeente zodat we mee kunnen zoeken naar een fijne plek voor u.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen. Mensen die alleen kunnen werken op een speciaal voor hen gemaakte werkplek (beschutte werkomgeving). Zij hebben meer hulp nodig en soms ook een aanpassing aan hun werkplek. Veel werkgevers hebben dit nog niet maar willen wel kijken of ze dit kunnen maken.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Een werknemer die beschut werk doet is bij een gemeente of bij een andere werkgever in dienst. Zij krijgen salaris. Dit is in ieder geval het wettelijk minimumloon.

Beschut werk en detachering

Werknemers met een beschutte werkplek kunnen ook bij een andere werkgever aan de slag. We noemen dat detachering. De werknemer blijft dan wel in dienst bij de eigen werkgever.