Als u een hulpvraag heeft neemt u contact op met onze klantmanagers Wmo (033) 277 23 24

Wat is het?

Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Hoe werkt het?

Als u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt waardoor u niet zelfstandig kunt wonen en er 24 uur per dag een hulpverlener beschikbaar moet zijn, kunt u zich aanmelden voor beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. De inkoop van woonplekken voor beschermd wonen wordt voor Scherpenzeel gedaan door de centrumgemeente ( Ede). Deze centrumgemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Na een positief besluit geeft deze centrumgemeente ook de voorziening aan u. Er kan een bijdrage in de kosten gevraagd worden.

U kunt voor een aanvraag voor een indicatie voor beschermd wonen terecht bij het sociale team in Scherpenzeel.

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit bij ons aan. U geeft aan welke problemen u heeft.

Wij gaan dan daarna kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als wij de taken hebben uitbesteed aan een andere gemeente dan kunt u toch melding bij ons maken. Wij zorgen er dan voor dat uw melding bij de andere gemeente terecht komt.