Belastingtarieven 2024

Op 22 of 23 februari 2024 ontving u de aanslag met de jaarlijkse gemeentelijke heffingen en de WOZ-beschikking.

Op de aanslag kunnen de volgende belastingen staan:

 • Afvalstoffenheffing 
  Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. Ieder huishouden betaalt een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Voor 2024 is dit € 220,00. Daarnaast betaalt u een variabel tarief. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal ledigingen restafval in 2023.
 • Rioolheffing
  Uit de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het riool, de zorg voor het grondwater en het afvoeren van regenwater. Het basistarief voor woningen bedraagt € 250,02.
 • Hondenbelasting 
  Het tarief voor 1 hond bedraagt € 78,60. Wij proberen het aantal honden in Scherpenzeel te beperken. Daarom betaalt u voor meerdere honden in verhouding meer dan voor een 1e hond. De opbrengsten van de hondenbelasting gaan naar de algemene middelen. Hieruit betalen we allerlei voorzieningen en onderhoud.  
 • OZB
  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een percentage van de WOZ-waarde. Met de OZB-opbrengsten betaalt de gemeente allerlei voorzieningen. Denk hierbij aan de aanleg en het onderhoud van wegen, plantsoenen, scholen en sportaccommodaties.

WOZ-waarde woningen

Bent u eigenaar van een woning of ander pand? Dan staat er op deze belastingaanslag ook een WOZ-beschikking. Het taxatieverslag waarop we dit bedrag baseren, kunt u inkijken op www.scherpenzeel.nl/waardeloket
 

Omdat de woningprijzen de afgelopen jaren hard zijn gestegen zal uw WOZ-waarde waarschijnlijk ook zijn gestegen. De tarieven voor de onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren (OZB) zijn verlaagd. Daarom is de stijging van uw belastingaanslag minder groot dan de waardestijging van uw woning.

Vragen over de WOZ-waarde

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of het taxatieverslag? Neem dan contact op met de afdeling belastingen door te bellen met (033) 277 23 24

Klopt de waarde van uw woning volgens u niet? Dan maken we een afspraak. Heeft u gelijk? Dan passen we dit direct aan. 

De volgende zaken kunt u zelf regelen op www.scherpenzeel.nl/belastingen

 • Opvragen taxatieverslag van uw woning
 • Aanvragen automatische incasso
 • Aan- en afmelden hond (bij afmelden bewijs meesturen)
 • Bezwaar WOZ indienen tegen de waardebeschikking van uw onroerende zaak
 • Bezwaar indienen tegen een aanslag gemeentelijke heffingen
 • Verzoek indienen om kwijtschelding belastingen

Vrijwilligers Formulierenbrigade 

Heeft u advies of hulp nodig bij het invullen van formulieren? Neemt dan contact op met de vrijwilligers van de Formulierenbrigade in Scherpenzeel, via 06-83 77 58 54 of kijk op swo-sr.nl/formulierenbrigade.