Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de bouw van woningen in het bestemmingsplangebied Zelder (NL.IMRO.0279.BP2021Zelder-ow01). Het betreft hogere waarden wegverkeerlawaai (Hopeseweg) van maximaal 57 dB.

U kunt het plan inzien

Het ontwerp-besluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 20 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplanplan kunt u ook bekijken op deze website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar make over het voornemen tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder. Dit kan zo lang het ontwerp-besluit ter inzage ligt (dus tot en met 30 november 2021).

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.