Activerende dagbesteding is er voor meer meerderjarige inwoners ( vanaf 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd) met duurzame fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperkingen voor wie Beschermd Werk (of re-integratie) niet of nog niet mogelijk is of niet is aangewezen. 

Het doel is dat door de zorgaanbieder een bijdrage levert aan de maatschappelijke participatie en/of zelfredzaamheid van de inwoner door activerende dagbesteding te bieden in een gestructureerde omgeving.

Hierbij wordt gewerkt aan:

  • De versterking van vaardigheden gericht op sociaal maatschappelijk functioneren (uitbreiden sociaal netwerk, structureren van de dag)
  • Kennis of vaardigheden gericht op zelfredzaamheid en/of (arbeids)participatie worden overgedragen of aangeleerd
  • Arbeidsvaardigheden worden ontwikkeld of versterkt
  • Vanuit de begeleiding wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het vergoten van de zelfstandigheid en groei in ontwikkeling.