De gemeente is van plan om het noordelijke fietspad aan de Stationsweg te renoveren, een drempel aan te leggen op de Stationsweg en een regenwaterriool in de Pluimenweg aan te brengen. 

Fietspad en riool

De insteek is om het fietspad en voetpad met groenstrook aan te pakken langs de noordkant van de Stationsweg.

In de Pluimenweg komt een dubbel regenwaterriool. Dit heeft als doel om het industriegebied te ontlasten bij hevige regenbuien. Met deze werkzaamheden saneren we ook een stukje vervuilde grond op de kruising Stationsweg/Pluimenweg.

Planning

Voor dit werk moet de aanbesteding nog starten. Naar verwachting zal dit rond de zomervakantie wordt opgestart. 

Bijgevoegd op deze pagina staan de bijna-definitieve tekeningen. Na de bewonersavond op 12 april 2023 kunnen er nog kleine aanpassingen gedaan worden. 

Ook is alvast een eerste opzet voor de omleidingsroute bijgevoegd. 

Contact

Meer informatie is te verkrijgen bij de gemeente Scherpenzeel via (033) 277 23 24 en per mail naar wegen@scherpenzeel.nl