Op dinsdag 22 februari is er raadsvergadering vanaf 20.00 uur.

Op dinsdag 22 februari start om 20.00 uur de laatste Raadsvergadering voor de verkiezingen. Ook ditmaal is de vergadering nog digitaal.

Op de agenda staat onder andere:

 • Bestemmingsplannen Zelder en Oosteinde 95
  Bestemmingsplan Zelder voorziet in het kader voor de bouw van 34 woningen. Bestemmingsplan Oosteinde 95 betreft een wijziging van bedrijf naar wonen.
 • Omgevingswet
  Voordat de Omgevingswet in werking treedt moeten er een aantal besluiten worden genomen over onder andere adviesrecht en participatie. Daarnaast dient de huidige Welstandscommissie en Monumentencommissie op te gaan in een commissie omgevingskwaliteit Scherpenzeel.
 • Oosteinde/Ringbaan
  Met dit besluit kan een veiliger oversteek voor fietsers en voetgangers worden gerealiseerd.
 • Kaderbrieven van de Samenwerkingsverbanden/Verbonden Partijen
  De gemeente werkt in de Regio samen met een aantal partners, de zogenaamde verbonden partijen. De kaderbrieven vormen de basis voor de begroting van de deze partijen, maar geven ook inzicht in de verplichting voor de gemeente.


Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via gemeenteraad - Vergaderkalender kunt u in de kalender de juiste vergadering kiezen. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Spreekrecht

Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Deze vergadering vindt als gevolg van (de maatregelen rond) corona digitaal plaats zodat wordt overgegaan tot "schriftelijk" spreekrecht. Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering, onder vermelding van uw naam en adres te mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. Tijdig ontvangen bijdragen worden toegevoegd aan het agendapunt Spreekrecht.

Mocht de vergadering fysiek plaatsvinden (zonder openstelling van de publieke tribune) dan neemt de griffie contact op met diegenen die zich hebben gemeld voor het spreekrecht.

Voor meer informatie over het spreekrecht kunt u bellen met 06-22152351.