Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft het centraal stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezing aan de Kieswet.

Zitting 4 februari

Op vrijdag 4 februari 2022 beslist het centraal stembureau om 10.00 uur in een openbare zitting over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • handhaving van de geplaatste aanduiding
  • de nummering van de kandidatenlijsten

De openbare zitting is in de vergaderkamer van de Villa, Stationsweg 389a te Scherpenzeel. Vanwege de coronamaatregelen is de zitting alleen digitaal te volgen via MS Teams. De link naar deze zitting kunt u opvragen via bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl
Als u wilt inspreken, kan dit ook via MS Teams waarbij u in beeld en geluid uw bezwaar kenbaar mag maken.

Het proces-verbaal I4 van deze zitting ligt direct na de zitting ter inzage bij receptie van de gemeente. Tevens wordt het proces-verbaal op 4 februari gepubliceerd op de website www.scherpenzeel.nl.