Het gemeentelijk stembureau toetst de uitslag van de verkiezingen aan de Kieswet.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provincie en het Waterschap. Hierbij heeft het gemeentelijk stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de uitslag van de verkiezingen aan de Kieswet.

Op donderdag 16 maart 2023 om 10.00 uur stelt het gemeentelijk stembureau in een openbare zitting de uitkomst van de verkiezingen vast.

Deze openbare zitting is in het gemeentehuis, Stationsweg 389a te Scherpenzeel.