College B&W gemeente Scherpenzeel:

“Zelfstandigheid is de beste, meest logische en efficiëntste manier om de doelen van Scherpenzeel te bereiken”.

Dat is de kern van de koers van het college van de gemeente Scherpenzeel. In het koersdocument beschrijft het college hoe de gemeente Scherpenzeel, juist door zelfstandig te blijven, er voor wil zorgen dat de wensen en ambities uit de Toekomstvisie 2030 worden bereikt. De Toekomstvisie 2030 was immers het resultaat van een intensieve discussie met de inwoners, ondernemers en organisaties over de toekomst van Scherpenzeel.

Het koersdocument is een overzichtelijke samenvatting van alle plannen en documenten die zijn uitgewerkt na het besluit van de gemeenteraad om verder te werken aan de zelfstandige toekomst van de gemeente.

De argumentenkaart 2021 geeft weer wat volgens het college de voor- en nadelen van zowel het plan van de gemeente als van het voorstel van de provincie zijn, en op basis van welke argumenten we tot de conclusie komen dat zelfstandigheid de beste, meest logische en efficiëntste manier is om de doelen van Scherpenzeel te bereiken. Download en bekijk de documenten hieronder.