Instellingen kunnen een bijdrage aanvragen

Maatschappelijke instellingen in Scherpenzeel kunnen een subsidie krijgen uit het Winterfonds van Provincie Gelderland. Dit is om te voorkomen dat verenigingen, stichtingen en clubs door de hoge energieprijzen in de problemen komen. Voor Scherpenzeel is 48.745 euro beschikbaar. De bijdrage is aan te vragen via de gemeente.

Het Winterfonds is bedoeld voor maatschappelijk instellingen zoals zwembaden, (sport)verenigingen, kerken en culturele voorzieningen.

Voor de middellange en lange termijn zijn er al regelingen beschikbaar om verduurzaming van gebouwen en het terugdringen van energiegebruik. Deze bieden voor de korte termijn geen uitkomst. Daarom mikt het Gelders Winterfonds juist op de korte termijn. Het indienen van een aanvraag kan tot en met 19 februari via de site van de gemeente Scherpenzeel.

Voorwaarden

Het totale budget dat voor Scherpenzeel beschikbaar is, is 48.745 euro. Dit wordt verdeeld over het aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de subsidie per aanvrager wordt dus later bekend.

  • Er moet aantoonbaar sprake zijn van nieuw of flexibel energiecontract waardoor de kosten zijn gestegen.
  • De aanvrager ontvangt geen andere compensatie voor de energiekosten.
  • De aanvrager heeft niet voldoende eigen middelen om het verschil te kunnen opvangen.

Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.scherpenzeel.nl/winterfonds.