Maatschappelijke instellingen kunnen een bijdrage ontvangen uit het Winterfonds.

Het Winterfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties in Scherpenzeel die door de hoge energieprijzen in de problemen komen.

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden sterk gestegen. Inwoners van Gelderland krijgen steun en tegemoetkoming in de energiekosten vanuit het rijk. Dat geldt in mindere mate voor organisaties zoals zwembaden, sportverenigingen, kerken en culturele voorzieningen. Hier is het Winterfonds voor bedoeld.

Korte termijn

Voor de middellange en lange termijn zijn er al regelingen beschikbaar om verduurzaming van vastgoed en het terugdringen van energiegebruik te stimuleren. Deze bieden voor de korte termijn geen uitkomst. Daarom mikt het Gelders Winterfonds juist op de korte termijn.  Het indienen van een aanvraag kan tot en met 19 februari 2023 via de site van de gemeente Scherpenzeel. Zie onderaan deze pagina. 

Voorwaarden

Het totale budget dat voor Scherpenzeel beschikbaar is, is € 48.745. Dit wordt met een verdeelsleutel uitgekeerd over het aantal goedgekeurde aanvragen*. De hoogte van de subsidie per aanvrager wordt dus later bekend.

  • Er moet aantoonbaar sprake zijn van nieuw of een flexibel energiecontract waardoor de kosten zijn gestegen;
  • De aanvrager ontvangt geen andere compensatie voor de energiekosten;
  • De aanvrager heeft niet voldoende eigen middelen om het verschil te kunnen opvangen.

 *De verdeling is een combinatie van de baksteen-methode en naar rato.