De uitrit naast perceel Oosteinde 42 wordt gewijzigd.

Het college van burgemeester en wethouders is op 25 april 2023 akkoord gegaan met een wijzing van de uitrit naast perceel Oosteinde 42. De bestaande uitrit wordt recht doorgetrokken naar het Oosteinde en wordt daardoor aan de straatzijde verbreed. Hierbij wordt een openbare parkeerplaats opgeheven. Door de inrit te verbreden wordt de situatie veiliger omdat er beter zicht is op voetgangers op het trottoir en fietsverkeer op het Oosteinde.

Inzien stukken

De betreffende stukken kunt u inzien na een telefonische afspraak met mevrouw J. den Hartog van team Leefomgeving, via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken, dus tot en met 6 juni, na bekendmaking aan de aanvrager bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeesters en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.