Wat doet een wijkplatform?

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente en wijkbewoners. Het wijkplatform bestaat uit wijkbewoners en vertegenwoordigers van gemeente, politie en woningbouwvereniging. De leden van een wijkplatform spreken met elkaar over onder andere veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Een wijkplatform vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde die bij het wijkplatform zijn aangedragen. Alle onderwerpen worden op een lijst geplaatst; de lijst komt iedere vergadering van het wijkplatform aan de orde. Zo wordt de voortgang van de onderwerpen gewaarborgd.

Waarom zijn wijkplatforms belangrijk?

  • Wijkplatforms zijn een goed instrument om wijkbewoners actief te betrekken bij hun eigen woon- en leefomgeving;
  • Wijkbewoners kennen hun wijk en buurt als geen ander en kunnen, samen met gemeente, politie en woningbouwvereniging, bijdragen aan het (verbeteren van) de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving;
  • Wijkbewoners hebben hiermee, letterlijk en figuurlijk, een ‘platform’ om iets te melden over hun wijk.

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier

(033) 277 23 24
Alarm- en spoednummers

Informatie openingstijden

routebeschrijving >