Contact met een wijkplatform

Wilt u iets melden aan het wijkplatform? Is u iets opgevallen in de wijk waarvan u vindt dat het wijkplatform dit moet weten? Meld het ons! Hieronder vindt u de contactgegevens van de twee wijkplatforms:

Wijkplatform Scherpenzeel-Oost
Voorzitter J. den Boer-Ritmeester, e-mail: wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl en 06 51 42 87 70

Wijkplatform Scherpenzeel-West
Voorzitter (a.i.) P. op ‘t Hof, e-mail: wijkplatform-west@scherpenzeel.nl (033) 277 14 56