Wijkplatform West

Home > wijkplatforms > Wijkplatform West

Wijkplatform West

  • Introductie

    Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij dit wijkplatform), Burgemeester Royaardslaan en Vlieterweg, aan de zuidzijde door de Koepellaan, de wijk Heijhorst, Brinkkanterweg en Stationsweg en aan de westzijde door de Dreef (industrieterrein ’t Zwarte Land maakt deel uit van dit wijkplatform).

  • Leden

  • Vergaderingen

  • Actielijst

  • Contact wijkplatform west

    Wilt u contact met het Wijkplatform Scherpenzeel-West? Neem dan contact op met de secretaris, de heer A.J. van Lambalgen, e-mail: a.lambalgen@scherpenzeel.nl.