Actielijst

Actielijst

Het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost bespreekt tijdens iedere wijkplatformvergadering de actielijst. Op deze actielijst staan onderwerpen die bij of door het wijkplatform zijn aangedragen.

Download:
Notulen en acties vergadering 28 januari 2021

Notulen en acties vergadering 5 november 2020

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier

(033) 277 23 24
Alarm- en spoednummers

Informatie openingstijden

routebeschrijving >