Wijkplatform Oost

Home > wijkplatforms > Wijkplatform Oost

Wijkplatform Oost

  • Introductie

    Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

  • Leden

  • Vergaderingen

  • Actielijst

  • Contact wijkplatform Oost

    Wilt u contact met het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost? Neem dan contact op met de secretaris, de heer H. van Grol, e-mail: wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl.