Op donderdag 25 november vergadert Wijkplatform Scherpenzeel-Oost. Deze vergadering begint om 19.30 uur online via Teams. Het eerste deel van de vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. Graag van te voren aanmelden via communicatie@scherpenzeel.nl.

Het gebied van Oost wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.