De werksessie over De Nieuwe Koepel op maandag 11 oktober wordt vanwege de geringe belangstelling tot nu toe, verplaatst naar woensdagavond 27 oktober 2021. De locatie is De Breehoek. Hierdoor hopen we dat meer belangstellenden de tijd krijgen om zich aan te melden.

Voordat de gemeente samen met de projectontwikkelaars de plannen verder gaat uitwerken, willen wij graag met inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek. We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën voor deze ontwikkeling. Wij organiseren daarom een werksessie op woensdag 27 oktober vanaf 19.30 uur in De Breehoek. 

Tijdens de werksessie gaan we in op vier thema’s: ‘invulling van de openbare ruimte’, ‘woningbouwprogramma’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’. Deze thema’s bleken belangrijk voor de invullers van de vragenlijst over De Nieuwe Koepel. Daarom worden deze verder per groep aan een tafel behandeld.

Deze bijeenkomst is geen verkoop- of inschrijfavond. De ontwikkeling van De Nieuwe Koepel is nog in opstart en daarom is er nog geen informatie over woontypes, prijzen en exacte bouwlocaties, aantallen woningen en tijdsplanningen. De informatie die tijdens deze werksessie aan de gemeente en de ontwikkelaars wordt gegeven door de aanwezigen, is belangrijk voor het beeldkwaliteitsplan van de nieuwe wijk. Dus: op welke manier en op welke wijze willen we dat de nieuwe wijk er uit komt te zien.

Wilt u meedoen, dan vragen we u om aan te melden met naam en aantal personen via scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl en ook het thema of thema’s te noemen waarover u wilt doorpraten. Een tafelgesprek duurt circa 3 kwartier.