Vanaf 26 augustus mogen particulieren en agrariërs geen oppervlaktewater onttrekken. Ook mag men geen grondwater gebruiken om te beregenen tussen 7.00 en 22.00 uur. 

Het water onttrekken aan oppervlaktewater en het beregenen met grondwater wordt verder aan banden gelegd per vrijdag 26 augustus. Door de aanhoudende droogte heeft waterschap Vallei en Veluwe besloten tot drie extra maatregelen.

Ten eerste wordt het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid met het inlaatgebied Valleikanaal.

Ten tweede mag er enkel nog worden beregend uit grondwater tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends.

Ten derde geldt voor een zone van 200 meter rondom kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur een verbod op het onttrekken van grondwater. Deze maatregelen gaan in op vrijdag 26 augustus 2022.

Dit betekent dat particulieren en agrariërs geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater en dat er overdag (7.00 – 22.00 uur) geen grondwater meer mag worden onttrokken voor het beregenen van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, grasland en mais.