De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over onze leefomgeving en hoe die wordt ingericht. Op deze pagina leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Scherpenzeel zich op deze wet voorbereidt.

Nederland kent heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden en nieuwe ontwikkelingen onnodig lang duren. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en bundelt, zoals op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Het Omgevingsrecht wordt niet alleen overzichtelijker en transparanter, ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Dit komt doordat er meer algemene regels gaan gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen.

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2023 in werking. Het is belangrijk dat we als gemeente nu al beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de wet. Een omgevingsvisie voor Scherpenzeel is al vastgesteld.Dit doen we door aan de slag te gaan met een Omgevingsvisie voor Scherpenzeel. Deze visie werken we vervolgens uit in één Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Scherpenzeel. Dit doen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en partners.

U kunt uw idee, vraag of opmerking altijd mailen naar omgevingsvisie@scherpenzeel.nl