Zoals u misschien al heeft meegekregen, heeft onze gemeenteraad besloten om tegelijk met de Tweede Kamer Verkiezingen een (2e) peiling uit te schrijven over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. We snappen dat dit bij u verwarring kan opwekken. Want heeft de provincie niet al een besluit genomen? Het antwoord daarop is: nog niet.

Hoe zit het?

Voordat het definitieve besluit genomen wordt, moeten nog een aantal stappen worden genomen. Verschillende overheidsorganisaties krijgen de kans om hun mening te geven over dit voorstel.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Gelderland heeft pas geleden het Herindelingsontwerp vastgesteld. In het herindelingsontwerp beschrijft GS wat zij de belangrijkste punten vinden in de nieuw te vormen gemeente. Na de zienswijze procedure (die loopt tot 6 april 2021) worden alle reacties meegenomen en wordt een concept herindelingsadvies ontwikkeld. Dit advies gaat daarna naar de ‘gemeenteraad’ van de provincie, Provinciale Staten (PS). PS kan dan besluiten of ze het een goed advies vinden en zo ja, of ze het advies doorsturen naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister besluit daarna of het plan van de provincie wordt omgezet in een wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel wordt besproken in de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer het eens is met het wetsvoorstel, neemt uiteindelijk de Eerste Kamer in het najaar van 2022 pas het definitieve besluit.

Waarom een Tweede Peiling?

Allereerst is draagvlak bij de keuze die de minister, de Tweede en Eerste Kamer maken heel belangrijk. Maar ook voor ons eigen college en de gemeenteraad is het belangrijk dat er geen twijfel bestaat over de mening van u als inwoner.

Vorig jaar is door ons college ook een peiling georganiseerd over dit onderwerp. Deze peiling kende een hoge opkomst en een duidelijke uitkomst. 87% van de Scherpenzelers gaf aan zelfstandig te willen blijven. GS vraagt zich af of die uitkomst op dit moment nog juist is aangezien GS in het herindelingsontwerp voorstelt om dorpenbeleid te ontwikkelen. Via het dorpenbeleid wil GS ervoor zorgen dat de zeggenschap van inwoners over hun eigen dorp zo groot mogelijk is. Het college van de gemeente Scherpenzeel is van mening dat die zeggenschap het best ingevuld kan worden als zelfstandige gemeente.

De Provincie en de Gemeente zijn het dus niet met elkaar eens. Maar beide willen ze voor de belangen voor u als inwoner opkomen. Het is daarom belangrijk dat u via deze peiling nog een keer uw mening geeft.