Met een principeverzoek vraagt u aan ons om mee te werken aan het uitvoeren van uw plan. Dat is nodig als uw plan niet past binnen het bestaande bestemmingsplan.

Wij controleren uw plan. Daarna krijgt u van ons bericht of we wel of niet mee werken. Soms stellen we daaraan eisen.

Voor een principe-verzoek vult u het formulier in

Wat is een principeverzoek?

Heeft u nieuwbouwplannen/verbouwplannen of wilt u het gebruik van een bestaand gebouw aanpassen? Dan kan het zijn, dat het plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Als u wilt weten of wij willen mee werken aan het plan, dan kunt u een principe-verzoek aanvragen.

Het principeverzoek vergelijken we met het bestemmingplan, de eisen van de welstand en met de milieu-eisen als het over een bedrijf gaat.
Daarna ontvangt u een schriftelijke reactie of wij meewerken aan uw plan en een planologische procedure kan worden opgestart.

Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Wat is het voordeel van een principe-verzoek?

Het voordeel van een principe-verzoek is dat u geen bouwplan tot in detail hoeft uit te werken en geen bouwleges voor een aanvraag van de omgevingsvergunning of aanpassing van een bestemmingsplan hoeft te betalen.

Als een plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan kunnen we met u overleggen en samen kijken of het plan toch uitgevoerd kan worden.

Hoe vraag ik een principe-verzoek aan?

Een principeverzoek vraagt u aan met het formulier “Principe-verzoek aanvragen”.

De tekeningen die erbij horen kunt u digitaal mee sturen met het formulier. U kunt ze ook samen met het geprinte formulier afgeven op het gemeentehuis.

Wat kost een principeverzoek?

De kosten van een principeverzoek .

Als u binnen een jaar na de beoordeling van het principeverzoek een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet of een conceptbestemmingsplan aanvraagt, dan trekken we het betaalde bedrag af van de leges voor de omgevingsvergunning of het bestemmingsplan.

Formulier

Principe-verzoek aanvragen