Het verkeersonderzoek naar afwikkeling van verkeer in Centrum en Zuid is voorgelegd aan de Klankbordgroep met ondernemers en inwoners.

Het verslag van deze eerste bijeenkomst en de getoonde presentatie op 23 februari 2022 in Kulturhus De Breehoek staan op  www.samengroeitscherpenzeel.nl

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar verkeer in Scherpenzeel Zuid en Centrum. Welke maatregelen zijn nodig voor een veilige doorstroom van  verkeer van en naar De Nieuwe Koepel en de nieuwe supermarkt aan de Dorpsstraat? Het verkeerskundig bureau Royal Haskoning brengt dit voor de gemeente in beeld.

Gezamenlijk met de inwoners en ondernemers wordt gekeken naar mogelijke maatregelen en oplossingen. Zodat de gemeente Scherpenzeel nu en in de toekomst een verkeersveilige, leefbare en bereikbare gemeente is en blijft. Hier is een klankbordgroep voor opgericht.

De klankbordgroep bestaat uit inwoners, vertegenwoordigers van (centrum)ondernemers, scholen en wijkplatforms, vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio en politie (hulpdiensten), senioren en landgoederen.

Alle input die vanuit de klankbordgroep is gegeven wordt meegenomen naar de volgende stap, het doorrekenen van varianten. En wordt gedeeld met de klankbordgroep raadsleden. Meer informatie via www.samengroeitscherpenzeel.nl