Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 en het standplaatsenbeleid 1997 is op 18 januari 2022 vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats op de Beukenlaan te Scherpenzeel:

op 21 januari, 18 februari, 18 maart, 14 april, 20 mei en 24 juni 2022 aan KPN voor voorlichting over glasvezel.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.