Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 is op 22 december 2021 vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats voor het verkopen van oliebollen en appelbeignets:

  • Nabij Banketbakkerij Ritmeester, op een gedeelte ter hoogte van de winkel op 31 december 2021. 

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager (23 december 2021) bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.