Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 is vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van standplaatsen:

Voor het bakken en/of verkopen van oliebollen, appelflappen en appelbeignets:

  • nabij de Grote Kerk, op het gedeelte van de parkeerplaatsen voor de predikant voor 4 december 2021
  • nabij Bakker Mulder, op een gedeelte van het terrein op de hoek Dorpsstraat 248/Vijverlaan voor de dagen 27, 28, 29, 30 en 31 december 2021.

Voor het plaatsen van de energie-caravan:

  • voor Plein 1940 op 10 december 2021, aan Coöperatie Vallei Energie voor het plaatsen een caravan en tafel ten behoeve van voorlichting over isolatie.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager (20 november 2021) bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.