Meer weten over wat er in uw wijk speelt, kan op donderdag 24 november. De wijkplatforms Oost en West houden dan een gezamenlijke vergadering in de gemeentewerf aan het Zwarte Land. 

Aanwezig zijn de wijkplatformleden, medewerkers van de gemeente, politie, Woonstede en boa’s.

De vergadering begint om 19.30 uur. Van 19.30 tot 20.00 uur is iedereen welkom die iets wil melden aan het wijkplatform. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de wijkplatforms in Scherpenzeel staat op www.scherpenzeel.nl/wijkplatforms