Rampen

Rampen

Een ramp kan overal plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u moet doen als er onverhoopt een ramp of incident plaatsvindt. Elke ramp is anders. Of het nu gaat om een grote brand, extreem weer, een overstroming of een terroristische aanslag. De campagne ‘Denk vooruit’ is gemaakt om iedereen bewust te late zijn van de risico’s die er zijn. Kijk voor meer informatie op www.crisis.nl. Op deze site vindt u informatie die u voor de gemeente Scherpenzeel nodig heeft, zoals informatie over welke rampen in en om Scherpenzeel kunnen plaatsvinden, welke voorbereidingen u vooraf kunt treffen, hoe u wordt gewaarschuwd en wat u moet doen als er onverhoopt een ramp gebeurt.

Hoe wordt u gewaarschuwd als er een ramp plaatsvindt?

Inwoners worden – in het onverhoopte geval van een ramp – naar alle waarschijnlijkheid gewaarschuwd door sirenes. In Scherpenzeel zijn twee sirenes op masten of gebouwen geplaatst; één staat er aan de Holleweg en één aan 't Zwarte land. Als de sirenes vaker achter elkaar te horen zijn, is er sprake van alarm. Een uitzondering vormt het oefenalarm op de 1e maandag van de maand om 12.00 uur precies. Als er een ramp is wordt er soms, naast het laten afgaan van de sirenes, ook gebruik gemaakt van geluidswagens. Deze geluidswagens rijden door het dorp en waarschuwen u voor gevaar en vertellen u wat u moet doen.

Wat moet u doen als de sirene gaat?

 1. Ga naar binnen
  Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die in een auto zitten. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven; op school wordt door de leraren aan de kinderen verteld wat er gedaan moet worden.
  Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen. Waarschuw de mensen die de sirene niet opmerken. Ga in geen geval bellen met bekenden, familie en vrienden of met het nationale alarmnummer 1 1 2 , met de politie, de brandweer of de ambulancedienst! De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het starten van de hulpverlening.
   
 2. Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit
  Sluit onmiddellijk alle ramen en deuren. Zet ook eventuele ventilatiesystemen uit. Dit is het veiligst.
   
 3. Zet radio of tv aan
  Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt u via de regionale radio- of televisiezender. Voor Scherpenzeel wordt de informatie verstrekt via Omroep Gelderland, te ontvangen op de radio op FM-frequentie 103.5 (kabel en ether). TV Gelderland kunt u vinden op kabel 32.

Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak Vallei en Eem

Het Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak Vallei en Eem beschrijft mogelijke en realistische scenario’s van dijkdoorbraken. De gemeente Scherpenzeel ligt in het gebied Vallei en Eem. Het plan gaat in op de dreiging van een mogelijke doorbraak van de Nederrijn bij de Grebbedijk en de dijken bij het Eemmeer. Bij deze scenario’s staat het handelen van de hulpverleningsdiensten en overheden bij een daadwerkelijke overstroming centraal.
Het rampbestrijdingsplan is bedoeld voor hulpverleningsdiensten, overheden en organisaties die betrokken zijn bij het bestrijden van de gevolgen van een dreigende of daadwerkelijke overstroming.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij een (dreigende) overstroming kijk op www.crisis.nl

Evacuatie bij rampen of zware ongevallen

Via uw regionale radio- of televisiezender en/of via een rondrijdende geluidswagen hoort u of u de omgeving moet verlaten. In dat geval moet u het volgende doen:

 • sluit gas, licht en water af
 • neem alleen de hoognodige zaken mee
 • sluit uw woning af
 • controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt

U krijgt te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar het is ook mogelijk dat de situatie dat niet toelaat. In dat geval wordt er voor vervangend vervoer gezorgd.

Mag u met uw eigen vervoer, dan gelden de volgende regels:

 • neem zoveel mogelijk anderen mee
 • luister naar de verkeersinformatie via de radio
 • volg de route die de politie aangeeft
 • ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied

Moet u met vervangend vervoer, dan hoort u op welke manier u vervoerd wordt en waar de opstapplaatsen zijn. Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren wordt speciaal vervoer geregeld door de leiding van die instellingen.

Risicokaart provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft samen met de Gelderse gemeenten een risicokaart ontwikkeld. Op deze kaart kunt u zien welke risico’s er zijn wanneer er een ramp gebeurt bij bedrijven of instellingen bij u in de buurt. Ook kunt u het effect daarvan zien op uw woonomgeving. De risicokaart vindt u op www.risicokaart.nl/ .