Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een beschrijving die erbij hoort. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen mogen staan, wat winkelgebied is en welke gebieden groen zijn.

Hoe gaat het vaststellen van een bestemmingsplan?

Er bestaat een wettelijke gang van zaken voor het vaststellen van een bestemmingsplan. U kunt hier invloed op hebben. Dit gaat zo:

  • De ontwikkelaar maakt samen met ons een voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan is 6 weken bij ons in te zien. In deze periode  kunnen inwoners, ondernemers en personen die er mee te maken hebben, op het plan reageren.
    Daarna bekijken wij de ingekomen reacties of we het plan aanpassen.
  • De ontwikkelaar maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan kunt u 6 weken lang bij ons bekijken of via www.ruimtelijkeplannen.n(externe link)l . De periode maken wij vooraf bekend op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant, onze website en het Gemeenteblad.
  • Personen die er mee te maken hebben, kunnen tijdens die 6 weken hun mening (zienswijze) geven over het plan. De gemeenteraad stelt daarna het bestemmingsplan vast. Dit besluit publiceren we in de Scherpenzeelse krant.
  • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De herziening van een bestemmingsplan vraagt een zorgvuldige procedure. Deze procedure duurt gemiddeld een jaar.

Kijk ook bij