Melding voorgenomen huwelijk / ger. partnerschap

Home > Trouwen - geregistreerd partnerschap > Melding voorgenomen huwelijk / ger. partnerschap

Melding voorgenomen huwelijk / ger. partnerschap

Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte (ondertrouw) meer, maar maakt u een melding (persoonlijk of schriftelijk) van uw voorgenomen huwelijk.  U doet aangifte in de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt! De voorwaarden van een huwelijk zijn niet veranderd.

Melding persoonlijk of schriftelijk

Net als bij ondertrouw moet de melding minstens 14 dagen en maximaal 1 jaar vóór de huwelijksdatum plaatsvinden.

Als u samen persoonlijk de melding wilt doen, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken bij de afdeling Gemeentewinkel-burgerzaken.

Voor het schriftelijk melden kunt u gebruik maken van het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk'. De partners moeten allebei apart een formulier invullen. Dit heeft te maken met DigiD.

Getuigen

Bij de melding geeft u ook de namen van uw getuigen op. Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen nodig. Van de getuigen die niet in Scherpenzeel wonen, behalve de ouders, is een kopie van een legitimatiebewijs of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen nodig.

Documenten

Bij de melding is alleen een legitimatiebewijs nodig, dus géén afschrift geboorteakte en uittreksel BRP. In enkele gevallen kunnen wij wel om documenten vragen, bijvoorbeeld als u in het buitenland gewoond heeft.

Wij adviseren u om, wanneer u niet in Nederland bent geboren of een niet-Nederlandse nationaliteit bezit, op tijd contact op te nemen met de afdeling Gemeentewinkel-burgerzaken. Om te voorkomen dat u teleurgesteld bent als buitenlandse documenten gelegaliseerd moeten worden in Nederland; dit kan namelijk veel tijd vragen. De afspraken kunnen pas worden vastgelegd, als alle noodzakelijke documenten gezien en akkoord zijn.

Formulier