• Een bijdrage voor huishoudens die minimaal 30% minder inkomen hebben door corona.
 • De bijdrage is bedoeld voor privé woonlasten die echt nodig zijn. Denk aan
  - huur
  - hypotheek(rente)
  - gas
  - water
  - elektriciteit
  - verzekeringen voor de woning:  inboedel, opstal, overlijdensrisico
  - vaste lasten van de auto (verzekering en motorrijtuigenbelasting
   
 • Doe alleen een aanvraag als u door de coronamaatregelen in financiële problemen komt.
 • Het inkomen van de partner en medebewoners ouder dan 21 jaar nemen we mee in de beoordeling.
 • We doen ook een vermogenstoets.
 • De TONK is geldig van 1 januari t/m 30 september 2021.
 • U kunt een aanvraag indienen met terugwerkende kracht. Dit betekent dat u ook een aanvraag kunt doen voor de eerste maanden van 2021 die al voorbij zijn.

Hoe lang duurt de TONK?

U kunt een aanvraag doen voor een TONK tegemoetkoming voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021. Er zijn 3 verschillende periodes waarvoor u een aanvraag in kunt dienen:

Aanvraagperiode 1: 1 januari tot en met 31 maart 2021
Aanvraagperiode 2: 1 april tot en met 30 juni 2021
Aanvraagperiode 3: 1 juli tot en met 30 september 2021.


U kunt een aanvraag indienen tot 1 oktober 2021. Voor alle aanvraagperioden geldt dat u een apart aanvraagformulier in moet vullen.
Doet u een aanvraag voor alle aanvraagperioden? Vul dan voor aanvraagperiode 1 het volledige aanvraagformulier in. Voor aanvraagperiode 2 en 3 kunt u het verkorte aanvraagformulier gebruiken. Let op: bij veranderingen in uw inkomen of woonlasten dient u altijd het volledige aanvraagformulier in te vullen.  
Doet u een aanvraag voor één aanvraagperiode? Dan vult u het volledige formulier in van de desbetreffende aanvraagperiode.

Aanvraag doen

U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag te doen:

 • Kopie van identiteitsbewijzen (paspoort, rijbewijs) van u, uw partner en gezinsleden;
 • Bewijs van uw inkomen in januari 2020 en de aanvraagmaand. Stuur ook het bewijs van het inkomen van uw partner en medebewoners mee.
 • Bewijs van uw direct beschikbare vermogen (zoals contact geld, geld op uw betaal- en spaarrekening). Stuur ook het bewijs mee van het vermogen van uw partner;
 • Bewijs van uw huur of hypotheek
 • Bewijs met facturen van gas, water en elektriciteit;
 • Bewijs van uw vaste autolasten: verzekering en motorrijtuigenbelasting.

Opsturen

Stuur dit bewijs samen met het compleet ingevulde aanvraagformulier op:

 • Per post
  Aanvraag TONK
  Postbus 100
  3925 ZJ Scherpenzeel
 • Afleveren bij de balie in het gemeentehuis
  Stationsweg 389a
  3925 CC Scherpenzeel
 • Per e-mail
  Stuur uw aanvraag naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpregel dat het gaat om een aanvraag voor de TONK.
  Wij adviseren u om de bestanden op een veilige manier te mailen (versleuteld of met een wachtwoord).

Inlichtingenplicht: geef aanpassingen in uw privé- of woonsituatie door

Een tegemoetkoming voor de TONK is bedoeld om u te ondersteunen bij de privé woonlasten die u (tijdelijk) niet kunt betalen. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van uw inkomen in januari 2021.

Verandering in inkomen

Het kan zijn dat u na januari meer bent gaan verdienen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de TONK tegemoetkoming. U moet veranderingen in het inkomen binnen 5 werkdagen aan ons door te geven. Doe dit ook als het inkomen van een van uw medebewoners verandert.

Dit kunt u doen via het wijzigingsformulier (te downloaden via ‘Formulieren en documenten’, onderaan deze pagina). Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat het inkomen veranderd is.

Verandering in woon- of leefsituatie

Het kan zijn dat uw woon- of leefsituatie verandert tijdens de periode dat u een TONK tegemoetkoming ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u of een van uw medebewoners verhuist.
Ook dit moet u aan ons door te geven via het wijzigingsformulier (te downloaden via ‘Formulieren en documenten’, onderaan deze pagina). Geef de verandering binnen 4 weken door. Stuur het bewijs mee dat uw woon- of leefsituatie veranderd is.

Bestuurlijk boete

De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als:

 • Uw inkomen, woon- en/of leefsituatie verandert;
 • Deze veranderingen invloed hebben op de hoogte van de TONK tegemoetkoming;
 • U ons niet informeert over de veranderingen.
  Als u om bovenstaande redenen teveel geld ontvangt, krijgt u een boete. Het bedrag dat u teveel heeft ontvangen vragen wij terug.