Update 26 maart 2021 - concept Zienswijze

Het concept-Zienswijze is door het College van B&W op 26 maart goedgekeurd en de raad bespreekt deze op 21 april 2021.