Update 16 juli 2020 - College vraagt om vernietiging besluit start herindelingsprocedure

Op 16 juli heeft het College van B&W aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of zij het besluit van de provincie om een herindelingsprocedure te starten voor ‘schorsing en vernietiging’ wil voordragen bij de Kroon. Binnen de nieuwe herindelingsregels (het Beleidskader arhi) moet namelijk voor de start van een herindelingsprocedure worden aangetoond dat er een duidelijke noodzaak is.

Scherpenzeel is de eerste gemeente die onder de nieuwe herindelingsregels te maken krijgt met een van bovenaf opgelegde herindeling. De Minister van Binnenlandse Zaken moet nu voor het eerst bepalen of zij ook vooraf aan de noodrem gaat trekken.

Waarom is dit zo’n belangrijke stap?

Het Rijk heeft de procedure voor gedwongen herindelingen aangepast omdat in het verleden is gebleken dat een herindelingsprocedure bijna in alle gevallen automatisch tot herindeling leidt. Om te voorkomen dat zo’n proces onterecht in gang wordt gezet moet tegenwoordig vooraf worden bepaald of er sprake is van een duidelijke noodzaak: ‘is een gemeente wel of niet in staat is haar eigen problemen op te lossen’.

Noodzaak

Over de noodzaak van zo’n herindelingsprocedure verschillen provincie Gelderland en gemeente Scherpenzeel van mening. Gelderland vindt dat Scherpenzeel niet voldoende heeft gedaan met de aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek uit begin 2019. Gemeente Scherpenzeel vindt dat de provincie niet met een frisse blik heeft gekeken naar de maatregelen die al genomen zijn (en worden genomen op basis van de onlangs vastgestelde kadernota), en dat argumenten om de procedure te starten ontbreken. Als de noodzaak niet is aangetoond, dan moet je geen procedure starten waarvan de uitkomst eigenlijk al vaststaat, zo stelt het college van B&W.

Eenrichtingstunnel

Een herindelingsprocedure is volgens het college van B&W schadelijk omdat alle focus ligt op het schrijven van een herindelingsplan. Volgens het college blijkt uit de Startnotitie, die de provincie heeft geschreven, heel duidelijk dat het proces maar op één doel is gericht: herindeling met Barneveld. Er is geen discussie meer over de opgaven waar Scherpenzeel voor staat, er wordt alleen nog naar de oplossing toe geredeneerd.

Verder met wat nodig is in Scherpenzeel

Gemeente Scherpenzeel vindt dat alle energie, aandacht en tijd beter kan worden gestoken in de opgaven waar Scherpenzeel voor staat. De pilots in het sociaal domein, het uitwerken van de plannen voor De Breehoek, het optimaliseren van de dienstverlening en de samenwerking in de regio, bijvoorbeeld op het terrein van de energietransitie. Het college wil voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat, en heeft daarom besloten om gewoon door te gaan met alle lopende projecten, zoals de verbouwing van De Breehoek.

Draagvlak

De gemeente voelt zich hierin gesterkt door de uitkomst van de onlangs gehouden peiling. Bijna 9 op de 10 inwoners koos voor een zelfstandige toekomst. Draagvlak onder inwoners is in de nieuwe procedure een van de belangrijkste criteria op basis waarvan de Tweede Kamer straks een herindelingsplan zal beoordelen. Als op voorhand al duidelijk is dat draagvlak ontbreekt, is dat een extra reden om zo’n procedure niet in te gaan, zo vindt het college.

Bijbehorende documenten:

Brief aan de Provincie

Brief aan de minsiter

Persbericht college B&W