Op 1 oktober 2021 is de Tozo gestopt. Heeft u daarna nog een uitkering nodig? Dan kunt u misschien een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 worden de voorwaarden voor het Bbz tijdelijk vereenvoudigd. Wel hoort bij de aanvraag een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming.

Meer informatie over deze regeling leest u bij Bijstand voor zelfstandigen | Gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels Terugvordering Tozo gemeente Scherpenzeel(externe link)