De gemeente heeft via het Derde Steunpakket van het Rijk voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor lokale culturele voorzieningen. Culturele organisaties kunnen daardoor naast omzetderving en kostenstijgingen ook subsidie aanvragen voor innovatieve inzet.

Keuze voor innovatie

Wij willen cultuur graag behouden en stimuleren in Scherpenzeel. Veel culturele verenigingen worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Daardoor is niet altijd sprake van omzetverlies gedurende de COVID-19 periode maar is het wel nodig om aan te passen aan de nieuwe situatie of door te ontwikkelen om voort te kunnen bestaan. Bijvoorbeeld door het opzetten van een muziekinstrumenten pool of de middelen verkrijgen om digitaal te exposeren.

Voorwaarden.

Voor de tegemoetkomingsregeling gelden de volgende regels:

  • De organisatie is gevestigd in de gemeente Scherpenzeel.
  • De organisatie heeft geen doel om winst te maken.
  • Het omzetverlies dat door de COVID-19 maatregelen is ontstaan, kunt u bewijzen met uw begroting.
  • Er bestaat geen andere (Rijks/provinciale) regeling die dit omzetverlies kon opvangen

Het totale bedrag van € 15.000,- verdelen we eerlijk onder de goedgekeurde aanvragen.

Uw aanvraag

U kunt uw aanvraag insturen tot en met 31 mei 2021, uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag laten wij weten of u de tegemoetkomingsregeling krijgt.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier Tegemoetkoming ondersteuning COVID-19 voor organisaties 

Alleen volledig ingevulde, ondertekende formulieren, met uw verplichte begroting, nemen we in behandeling.

* Gebruikt u eHerkenning, dan wordt het formulier automatisch ondertekend en naar ons doorgestuurd.