De Tegemoetkoming Eigen Risico is een gedeeltelijke vergoeding van het eigen risico. 

  • Voor uw aanvraag gebruikt u het Bijzondere bijstand aanvraagformulier.
  • Voor vragen neemt u contact op met de consulent bijzondere bijstand via (033) 277 23 24.

Tegemoetkoming Eigen Risico

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op de Tegemoetkoming Eigen Risico.

Voor elke zorgverzekering bestaat een verplicht eigen risico. De gemeentelijke Tegemoetkoming van het Eigen Risico kan oplopen tot € 210,00.

Voldoet u aan de voorwaarden?

  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm van uw gezinssituatie. 
  • U moet minimaal € 175,00 van het eigen risico hebben verbruikt. Alles boven de € 175,00 krijgt u vergoedt.
  • Het vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van uw gezinssituatie.
  • Uw eigen woning telt niet mee in het vermogen.

Formulierenbrigade

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de formulierenbrigade(externe link) van de SWO in Scherpenzeel.

Wat moet ik doen?

U vraagt de Tegemoetkoming Eigen Risico aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor bijzondere bijstand 
  • De daarin gevraagde documenten

Informatie

Heeft u nog vragen? 

Neemt u dan contact op met de consulent bijzondere bijstand, bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur op (033) 277 23 24 of per e-mail: sociaalteam@scherpenzeel.nl